BELEGERING DER STARCKE STADT GROLLE
HOOFDSTUK IV

VOOR GROLLE


20 juli 1627
Tegen de avond van de derde dag komt het leger voor Grolle.
De ruiterij, onder bevel van Harman Otto, Graaf van Styrum, gaat direct over tot de bezetting van de wegen, die naar de stad leiden.

He Spaanse leger, onder leiding van graaf Hendrik van den Bergh (een volle neef van prins Frederik Hendrik!) trekt op dat moment samen bij Keizersweerd in de buurt van Venlo. He leger, dat bestaat uit 15.000 man voetvolk en 4.000 ruiters, trekt eind juli 1627 vanuit Keizersweerd naar Wezel.
Van daaruit wordt opgebroken naar Vreden waar het Spaanse leger nog aangevuld met Hoogduitse regimenten (totaal 1.800 man).
Daarmee overtreft het Spaanse leger nu in aantal het Staatse leger. In de eerste dagen van augustus 1627 trekt graaf Hendrik op in de richting van Grolle.
Tegen die tijd heeft het Staatse leger zich in de anderhalve week dat het al om Grolle ligt, in een grote kring (de circumvallatielinie) om de stad verschanst en zijn er verdedigingswerken gebouwd om een aanval van een ontzettingsleger doeltreffend af te kunnen slaan. Deze tijdwinst is achteraf cruciaal gebleken voor het vervolg van de belegering. Wanneer beide legers ongeveer gelijktijdig voor Grolle gekomen zouden zijn dan zou het maar zeer de vraag geweest zijn of het ooit tot een beleg van de stad gekomen zou zijn; vermoedelijk zou de prins een confrontatie in open veld met het Spaanse leger uit de weg zijn gegaan. Niet alleen vanwege de numerieke meerderheid van het Spaanse leger was de uitslag van een veldslag onzeker, maar veel meer omdat het een verspilling van mensen en krachten zou betekenen. Ook al zou het Staatse leger het Spaanse leger in open veld verslaan, dan zouden de verliezen van het leger van de prins een belegering onmogelijk maken, de manschappen zouden de handen al meer dan vol hebben met het innemen van de stad.
De legers kwamen echter niet tegelijk voor Grolle aan, en graaf Hendrik blijft niets anders dan kampement op te slaan nabij Zwillbrock en te wachten op berichten uit de stad en van zijn spionnen, om aan de hand hiervan een plan op te zetten om Grolle te ontzetten.


Het kwartier van prins Frederik Hendrik

Wanneer de prins op 20 juli 1627 voor Grolle aankomt en de belangrijkste toegangswegen door Herman Otto, Graaf van Styrum, met zijn ruiterij bezet zijn, wordt het leger in drie gedeelten gesplitst:


VORIGE HOOFDSTUK VOLGENDE HOOFDSTUK