KIJK OP DE LINIE


de voorkant van 'Kijk op de linie'

Klik hier op 'Kijk op de linie' te bestellen

Op 1 oktober 2008 werd op het Provinciehuis in Arnhem het eerste exemplaar van de publicatie 'Kijk op de linie, op zoek naar de circumvallatielinie rondom Groenlo' aangeboden aan dhr. Cornielje, Commissaris van de Koningin in Gelderland. Na een inleiding van burgemeester Heijman van de gemeente Oost Gelre werd het woord gegeven aan Godfried Nijs, die samen met stadhistoricus Joep van der Pluijm, 'Kijk op de linie' schreef.


v.l.n.r.: Joep van der Pluijm, Godfried Nijs, dhr. Cornielje en burgemeester Heijman

In het boek wordt een uitgebreid beeld geschetst van de geschiedenis van de circumvallatielinie die werd aangelegd tijdens de belegering van 1627 door de troepen van prins Frederik Hendrik. De kampementen van de soldaten waren erin opgenomen en verder was de linie voorzien van allerlei verdedigingswerken, waaronder vijf schansen.
Andere steden, zoals Den Bosch en Breda hadden ook hun linies. Maar door de explosieve groei van die steden zijn die linies grotendeels verdwenen onder snelwegen en nieuwbouwwijken. Dat lot is de circumvallatielinie rondom Groenlo bespaard gebleven: voor het grootse deel liggen de overblijfselen nog onaangetast in agrarisch gebied. En dat maakt de circumvallatielinie rondom Groenlo uniek.


een selectie uit 'Kijk op de linie'

Voor de beschrijving van de belegering in 'Kijk op de linie' werd in eerste instantie geput uit het beroemde verslag van Hugo de Groot. Maar dat bleek toch wel een erg eenzijdig, pro Staats verhaal. De Groot putte uit een aantal ooggetuigenverslagen. Joep van der Pluijm heeft een groot aantal originele documenten getranscribeerd zodat nu een veel gedetailleerder maar ook veel genuanceerder verslag van de belegering van 1627 in 'Kijk op de linie' kon worden opgenomen. Een belangrijk deel van het boek bestaat uit wat er nog terug te vinden is van de linie. Daarbij kon ook over alle luchtfoto's worden beschikt die er gemaakt zijn. En als klap op de vuurpijl werd toestemming van Microsoft verkregen om de satellietfoto's van Virtual Earth voor de projectiekaart te gebruiken. Tenslotte heeft John Ligtenberg de prachtige opmaak van dit boek voor zijn rekening genomen.

De schrijvers hopen dat 'Kijk op de linie' zal bijdragen aan de kennis en bekendheid van de circumvallatielinie rondom Groenlo. Dat men, op alle bestuurlijke niveaus, maar ook bijvoorbeeld als grondeigenaar, doordrongen zal raken de aandacht en bescherming die dit unieke stuk bodemarchief verdiend.

Het belang van de linie werd die avond ook nog eens onderstreept toen de Commissaris van de Koningin ge´nstalleerd werd als beschermheer van de circumvallatielinie.

 titel:   Kijk op de linie, op zoek naar de circumvallatielinie uit 1627 rondom Groenlo
 auteurs:   Godfried Nijs en Joep van der Pluijm
 uitgever:   Stadsmuseum Groenlo
 formaat:   24 x 24 cm
 pagina's:   120
 afbeeldingen:   150, allen in full-colour en een poster van de linie geprojecteerd op de satellietbeelden
    met op de achterkant een afbeelding van de kaart van Blaeu (66 x 44 cm)
 afwerking:   gebonden, harde kaft
 ISBN:   978-90-813429-1-9

Klik hier op 'Kijk op de linie' te bestellen