DE CIRCUMVALLATIELINIE IN DE KIJKER

18 SEPTEMBER 2004

Op zaterdag 18 september 2004 stond de circumvallatielinie rondom Groenlo in het middelpunt van de belangstelling.

Wethouders van de gemeenten Groenlo, Eibergen en Lichtenvoorde ondertekenden om half 10 in het stadhuis van Groenlo een intentieverklaring met als doel aandacht te schenken aan de circumvallatielinie en de historie rond de belegering van Grolle (1627) weer 'tot leven te brengen'.
Dit gebeurde in aanwezigheid van genodigden, pers en onder het toeziend oog van leden van de Compagnie Grolle.

(klik op een foto voor een uitvergroting)

Na de ondertekening vertrok het gezelschap naar de overkant waar een powerpointpresentatie werd bekeken. Hierin werd de geschiedenis van de circumvallatielinie uit de doeken gedaan. Deze presentatie was ook te bekijken in het Brouwhuis van Erve Kots, het andere startpunt van de route.

Hierna kon men, voorzien van tijdens de presentatie opgedane historische kennis, op de fiets om de route af te leggen die was uitgezet langs de circumvallatielinie. In de routebeschrijving was nog meer historische informatie opgenomen.
Op een aantal plekken (bij het Kampement van Frederik Hendrik, de Franse Schans en het Groot Hoornwerck) waren grote informatieborden opgesteld.

In de gerecontrueerde Engelse Schans werd door theatergezeldschap 'Het geheim van Lichtenvoorde' een toneelstuk uitgevoerd. Hiermee werd duidelijk gemaakt dat een gereconstrueerd deel van de linie ook multifunctioneel kan zijn.

De Compagnie Grolle verleende ook haar medewerking aan deze dag. De compagnie bestaat uit Grollenaren (en een aantal huurlingen van buiten de stad), die in hun vrije tijd een stukje van het roemruchte verleden van het Achterhoekse vestingstadje tot leven proberen te brengen.
Op oude kaarten was de exacte plek in het Kampement van de Prins waar Frederik Henderik zijn tenten opsloeg in 1627, achterhaald. Precies op deze plek zette nu, 377 jaar later, de Compagnie Grolle haar tenten op en konden de fietsers zich inleven in een stukje 17de eeuws kampleven. Er werd wacht gelopen, gekookt en geŽxcerseerd. Een aantal keren moest stevig tegen Spanjaarden opgetreden worden die zich te dicht bij het kampement hadden gewaagd...

foto's : Jan Dirk Focker, Paul van Druten, Jan de Mooij en Godfried Nijs