DE CIRCUMVALLATIELINIE IN DE KIJKER
18 SEPTEMBER 2004

Op zaterdag 18 september aanstaande zal de circumvallatielinie rondom Groenlo in het middelpunt van de belangstelling staan.

De gemeenten Groenlo en Lichtenvoorde zijn namelijk druk bezig de historie rond de belegering van Grolle (1627) weer 'tot leven te brengen'.
Deze belegering was een belangrijk wapenfeit tijdens de 80-jarige oorlog (1568-1648). Groenlo (Grolle) was in 1627 de enige stad in Oost-Nederland die nog in handen was van de Spanjaarden. Prins Frederik Hendrik en zijn legeraanvoerders realiseerden - ter ontzetting en bevrijding van Grolle - een zogenaamde circumvallatielinie (insluitingslinie), met daarin zo'n 35 schansen en andere militaire werken. Het was de bedoeling om de stad daarmee hermetisch af te sluiten, alvorens men tot de aanval overging.

De inmiddels gerestaureerde Engelse schans in Lievelde is één van de werken die tot de circumvallatielinie behoren. Daarnaast waren er onder andere ook nog de Franse, de Hollandse en de Friese schans.
Frederik Hendrik heeft destijds de belegering uitgevoerd volgens de laatste ideeën op militair gebied. In het kampement werden dan ook vele hoogwaardigheidsbekleders uit verschillende landen uitgenodigd om dit strategisch hoogstandje te komen bijwonen. De belegering van Grolle diende ook als 'generale repetitie' voor de belegering van 's-Hertogenbosch, twee jaar later.

In de aanloop naar de samenvoeging van Groenlo en Lichtenvoorde (per 1 januari 2005) wordt door beide gemeenten op zaterdag 18 september een heel programma rond de circumvallatielinie georganiseerd. Een fietstocht met twee startpunten langs een deel van de linie vormt een belangrijk onderdeel van die dag. Op beide startpunten wordt elk kwartier een powerpointpresentatie getoond, waardoor de deelnemers aan de fietstocht worden geïnformeerd en zich kunnen inleven in de materie. Tevens wordt op meerdere punten langs de route tekst en uitleg gegeven.

De Compagnie Grolle verleent haar medewerking aan deze dag. De compagnie bestaat uit Grollenaren (en een aantal huurlingen van buiten de stad), die in hun vrije tijd een stukje van het roemruchte verleden van het Achterhoekse vestingstadje tot leven proberen te brengen. De compagnie bestaat uit musketiers, kanonniers, een kapitein,een tamboer, een vaandrig, een schrijver en enkele marketentsters. Samen vormen ze een gezelschap dat laat zien hoe men zich in de zeventiende eeuw in een kampement de tijd doorbracht.

Om ook de jeugd te interesseren voor de lokale geschiedenis en hen te betrekken bij het project, zullen de hoogste groepen van de basisscholen van de toekomstige gemeente een speciaal voor deze dag ontwikkelde lesbrief ontvangen.

VERDERE INFORMATIE VOLGT